"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Kịch & Phim Vui
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Những Người Lịch Sự -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
92 Vui Cười Cùng Bạn Nhỏ - Giờ Khoa Học Tự Nhiên -- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Cầu Dừa (Trấn Thành, Anh Đức) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Thằng Mắm Con Muối (Hoài Linh, Việt Hương, Thanh Hằng) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Môn Đăng Hộ Đối (Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Hương Thuỷ) --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Mr Bean (Dài 2 giờ, 3 phút) --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Charlie Chaplin - Trong Rạp Xiếc --- Phim Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Hoang Tưởng - Ba Cha Con (Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai) --- Kịch Vui Tác-Giả: Hữu Lộc
99 Người Lịch Sự --- Kịch Vui Tác-Giả: Thế Ngữ
100 Già Lừa Mắc Bẫy --- Kịch Vui Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 15

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine