"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Vui Hội - Múa Dân Tộc Lô Lô (Thiếu Nhi Hà Giang) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Đào Liễu --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Phiên Chợ Mùa Xuân --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Mùa Hoa Ban Nở --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Nhạc Thánh Ca Mùa Xuân --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Hương Xuân Tây Bắc --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Trống Hội Lô Lô --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Ngọc Canh, Âm Nhạc: Huỳnh Tú
28 Thiền (Duy Thành, Khánh Linh, Chính Dũng) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Trần Ly Ly, Nhạc: Mạnh Tiếng
29 Thiếu Nữ Thái --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Tổng Các Tiết Mục Múa (Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine