"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Huyền Thoại Rừng Sác --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Linh Thiêng Đền Tháp Cổ --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Múa Chăm --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 Hương Rơm --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Cối Gạo Ngày Mùa (Đoàn NTQĐ) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên đạo : Anh Thoa, Âm nhạc : Thế Dân - Xuân Trung
66 Sương Sớm --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Nhạc: Hòn Đá Trong Vườn, Biên đạo : Nam Long
67 Tiếng Chuông Giao Mùa (Trường Cao Đẳng Ca Múa Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Âm Nhạc: Đức Trịnh, Biên Đạo Múa: Xuân Chiến
68 Sức Sống Tây Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 Lửa Tình Cao Nguyên (Tốp Múa Nhà Hát Ca Nhạc Nhẹ Việt Nam) --- Múa Dân-Tộc Tác-Giả: Âm Nhạc: Đức Trịnh, Biên Đạo Múa: Hữu Tứ
70 Vũ Điệu Chim Rứ --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine