"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Những Cô Gái Việt Nam - Sol Art --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 Múa Dân Tộc (Vũ Đoàn Hải Âu) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo Múa: Nguyễn Văn Hiến
73 Giấc Mơ Trưa (Linh Nga) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Hoa Núi --- Múa Dân Gian Tác-Giả: Nhạc: Trọng Luân, Biên Đạo: Thu Hà
75 Điệu Xòe Thương Nhau --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Khúc Biến Tấu Từ Pho Tượng Cổ (Khánh Ngân, Hà Ngân, Phương Thảo) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Vũ Điệu Khơ Mú --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Gạo Mới (Tốp Nữ Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Nhạc: Đức Trịnh, Biên Đạo: Kiều Lê
79 Linh Thiêng Tháp Cổ - Múa Chăm --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Gọi Mưa --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine