"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Mùa Về - Múa Dân Tộc Khơ Mú --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Mặt Trời Ngày Mới (Nhóm Múa Nhà Hát Vũ Nhạc Kịch)--- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 Múa Khmer --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Một Thoáng Quan Họ (Solart) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Đèn Lồng - Tại Lễ Bế Mạc Festival HXQT Brahms Lần Thứ 8 (Solart) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Thùy Châu
86 Chim K'rứ (Phương Linh, Minh Ngọc, Phương Chi, Minh Châu, Huyền Trang) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
87 Chồi Xanh - Múa Quạt (Solart) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
88 Những Cách Chim Trên Cao Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu Tầm Trên Mạng
89 Đội Nước - Múa Chàm (Solart) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
90 Mùa Đom Đóm --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng

Trang 9 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine