"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Tình Quê (Vũ Đoàn Việt Hải) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
92 Múa Dân Gian Đồng Bằng Bắc Bộ (Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Nhạc: Lê An Tuyên, Biên Đạo: Hồng Phong
93 Bùn Và Sen --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Trần Ly Ly
94 Bầu Trời Lời Ru (Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Âm nhạc: Doãn Tiến, Biên đạo: NSND Ứng Duy Thịnh
95 Những Cánh Chim Trên Cao Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Đời Phu (Vũ Đoàn Phương Việt) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Giữ Lửa --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Vũ Tùng Dương
98 Đề Thơ (Ngân Giang và Các Em Lớp 2) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Đinh Linh, Biên Đạo: Vương Linh, Đặng Hùng
99 Lung Linh Mai Vàng (Thục Anh) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Kiều Vân
100 Ánh Nắng Ban Mai (Thiếu Nữ Dân Tộc Thái Bản Ngoại Xã Chiền Cọ) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine