"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Russian Dance - Múa Truyền Thống Nga -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 apsara - Điệu Múa Truyền Thống Của Thái Lan -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Múa Bụng --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Coppelia: Swanhilda And Her Friends - Múa Ballet -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Saint-Léon, Nhạc: Léo Delibes
25 Princess Aurora - Múa Ballet (Svetlana Zakharova) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Fairies Variations - The Sleeping Beauty - Múa Ballet --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Múa Lụa -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Múa Ballet -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Múa Trống -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Múa Ấn Độ - Bharatanatyam -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine