"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Múa Ballet - The Sleeping Beauty - Công Chúa Ngủ Trong Rừng --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc: Tchaikovski
32 Tiết Mục Múa Lụa Đẹp Mắt --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Vũ Điệu Samba --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Những Bước Chuyển Động Đẹp Của Diana Vishneva --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Múa Lụa --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Múa Ô --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Nghệ Thuật Múa Quạt --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Trượt Băng Nghệ Thuật (Yuna Kim) -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Trượt Băng Nghệ Thuật - Can Can -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Let It Go (Yuna Kim) -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

Trang 4 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine