"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Vũ Điệu Latin -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Vũ Điệu Odissi - Múa Cổ Truyền Ấn Độ -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Múa Ballet - The Nutcracker --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc Tchaikovsky
44 Múa Ballet - Nhạc Piotr Tchaikovsky:The Nutcracker --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Riverdance --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Tiết Mục Múa Đặc Sắc Của Bé Gái Triều Tiên --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Tiết Mục Múa Đặc Sắc Của Các Cô Gái Khiếm Thính --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Múa Ballet - Jiri Kylian & Nederlands Dans Theater - The Chase Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Sugar Plum Fairy (Nina Kaptsova) -- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc: Tchaikovsky
50 Múa Quạt --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine