"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Hallelujah (Alex, Allison) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Handel, Messiah
92 Múa Ballet Cổ Điển - Swan Lake - The Kirov Ballet --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc: Tchaikovsky
93 Màn Trình Diễn Đẹp Mắt Của Các Thiếu Nữ Trung Quốc --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Swan Lake --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc: Tchaikovsky
95 Điệu Samba (Katee & Joshua) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Thiên Thủ Thiên Nhãn - Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Thiên Thủ Thiên Nhãn (Linh Nga, Đoàn Ca Múa Nhạc Bông Sen) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Múa Sen (Linh Nga, Ngô Thanh Vân) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
99 Điệu Nhảy Rumba Và Cha Cha (Marcin Mroczek , Edyta Herbus) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
100 Christmas Time --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine