"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Tình Cha --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Lời Hứa Của Người Cha --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Mẹ Tôi --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Tiếng Đóng Cửa --- Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Túi Gạo Của Mẹ (Yến Linh) --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Nghĩ Về Mẹ (Chủ Chảnh) --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Con Vẹt Xanh --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
58 Sống Có Mục Đích --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm
59 Ông Già Noel Không Mặc Đồ Đỏ --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm
60 Truyện Cổ Tích Về Một Đường Ống --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu - tầm

Trang 6 / 8

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine