"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Câu Truyện Về Sự Lựa Chọn -- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Giá Trị Của 5 Phút --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Hai Bát Mì --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Người Mẹ Của Tôi --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Ngày Xưa Có Một Con Bò --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Camilo Cruz, Dịch Giả: Nguyễn Hoàng Yến Phương
17 Quà Con Tặng Bố (Chú Chảnh) --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Nghèo Đói Là Trường Đại Học Tốt Nhất --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Những Vết Đinh --- Nghe Đọc Truyên Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Hy Vọng --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 8

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13369907
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
253
5723
36252
39069
95828
234067

Your IP: 107.21.16.70
Server Time: 2019-01-20 00:48:51

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine