"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghe Trên Mạng
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Sự Thật Về Leonardo Da Vince -- Mở Trí -- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 Những Thiên Tài Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại -- Mở Trí - Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 20 Phát Minh Làm Thay Đổi Thế Giới -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Nobel - Người Đầu Tiên Phát Minh Ra Thuốc Nổ -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Newton - Tuổi Thơ Hiếu Động -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Triết Lý Sống -- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Những Câu Chuyện Danh Nhân Thế Giới -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Gương Danh Nhân - Heinrich Schlieman Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
80 Gương Thành Công - S. Parkes Cadman -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê

Trang 8 / 31

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine