"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Độc-TấuNhạc-Cụ Cổ-Truyền Độc Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
171 Đêm Tàn Bến Ngự (Tôn Nữ Tần Tranh) - Đàn Tranh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
172 Trống Trận Tây Sơn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
173 Âm-Nhạc Cung-Đình - Phụng Vũ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
174 Phụng Vũ (Đoan Trang) Tác-Giả: Sưu-tầm Trên Mạng
175 Tiếng Sáo Nguyễn Đình Nghĩa Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
176 Giọt Mưa Thu (Phạm Đức Thành) - Đàn Bầu Tác-Giả: Đặng Thế Phong
177 Ru Con (Thanh Tâm) - Đàn Bầu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
178 Quê-Nghèo (Phạm Đức Thành) - Đàn Bầu Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 18 / 18

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine