"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Hòa-TấuNhạc-Cụ Nước Ngoài Hòa Tấu
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
421 Bản Nhạc Không Lời Hay --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
422 Những Bản Nhạc Không Lời Của Yiruma --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
423 Storm (Vanessa Mae) --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
424 Love Is Blue --- Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-tầm
425 Một Bài Nhạc Hay Nhất Mọi Thời Đại (Maksim - Piano) - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu - Tầm
426 Liên Khúc Cha Cha Cha - Phần 2 - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu - Tầm
427 Liên Khúc Cha Cha Cha -Phần 1 - Hòa Tấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
428 Bài Sáo Hòa Tấu Hay Tác-Giả: Sưu - Tầm
429 Nhạc Hòa Tấu: The Rite Of Spring (Salonen) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
430 Mozart - Hòa Tấu --- Nhạc Cụ Nước Ngoài - HT Tác-Giả: Mozart

Trang 43 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine