Lý Xa Nhau

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Cát Tiên