Đường Ta Đi Và Về Hai Lối

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Kiên Thanh
Hòa-âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Trúc Ly

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2014-08/DuongTaDiVaVeHaiLoi_KienThanh.pdf{/aridoc}