Đường Ta Đi Và Về Hai Lối

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Kiên Thanh
Hòa-âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Trúc Ly