Mẹ Ơi

Nhạc: Vũ Thanh
Hòa-âm: Quốc Khanh
Tiếng hát: Quốc Khanh

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2015-03/MeOi_VuThanh.pdf{/aridoc}