Tình Mẹ Thiên Thu

Thơ: Ái Hoa
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Hoa