Hư Ảo

Thơ: Ái Hoa
Nhạc: Võ Tá Hân
Hòa-âm: Võ Tá Hân
Tiếng hát: Quang Minh