Trễ

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Tuyền Linh
Hòa-âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Giáng Hương, Nguyên Trường