Vô Tình

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Đỗ Hải
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ