Biển Vắng Lòng Ta

Nhạc: Ngô Tín
Hòa-âm: Minh kèn
Tiếng hát: Phạm Đình Nam