Nơi Nào Em Có Biết

Thơ: Trường Đinh
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Hòa-âm: Tùng Châu
Tiếng hát: Trần Thái Hòa