Lời Nguyện Dấn Thân

Thơ: N H Lãng Du
Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy, Thùy Dương