HomeNghệ-ThuậtTranh Phụ-Bản
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Xuân Mới Tác-Giả: Lê Thúy Vinh
12 Trăng Cũ Tác-Giả: Lê Thúy Vinh
13 Hạ Hồng , tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi
14 Cuồng-Nộ, tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi
15 Chợt Nghe Lớp Sóng, tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi
16 Hải Âu, tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi
17 Nắng Lụa Vàng, tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi
18 Original, Mầu Nước Tác-Giả: Xuân Thi
19 Tình Mẹ, mầu nước Tác-Giả: Xuân Thi
20 Vườn Xuân, tranh sơn dầu Tác-Giả: Xuân Thi

Trang 2 / 3

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine