HomeSinh-HoạtNhững Thắc-Mắc Thông-ThườngNhững Thắc-Mắc Thông-Thường

Những Thắc-Mắc Thông-Thường

Những Thắc-Mắc Thông-Thường

Hỏi: Làm thế nào để điều-chỉnh cho chữ lớn, nhỏ khi vào Làng Huệ?

Trả lời : Trên đầu trang của cổng làng (home page) có chữ CPANEL. Chuyển con trỏ (cursor) vào đây và bấm phải (right click) sẽ thấy hàng chữ a+, a- và a. Bấm vào a+ nếu muốn chữ to hơn, bấm vào a- nếu muốn chữ nhỏ hơn. Sau đó, chuyển con trỏ (cursor) tới chữ Apply rồi bấm phải (right click)

HỏiTôi muốn chọn một bản nhạc trong Mục Nghệ-Thuật để nghe nhưng mất công quá

Trả lời: Giả-sử quý vị vào Thính Đường Đàn Đáy trong Mục Nghệ Thuật. Nếu quý vị bầm phải (right click) hai lần vào chữ tựa-đề, quý vị sẽ thấy tên các bài nhạc được xêp theo thứ tự; nếu quý vị bấm phải (right click) hai lần vào chữ tác-giả quý vị sẽ thấy danh-sách sẽ xếp theo thứ tự theo tên tác-giả . Nếu muốn tìm tất cả các bài nhạc của một tác giả, đánh tên tác-giả vào chỗ Chọn theo tác-giả

Viêc chọn truyện và thơ cũng áp-dụng tương-tự như trên

Hỏi: Tôi chọn Mục Thơ rồi chuyển con trỏ tới mục phụ đôi khi gặp khó-khăn. Có cách nào dễ hơn không ?

Trả lời: Chuyển con trỏ (cursor) tới chữ THƠ rồi bấm phải 2 lần (double right click), một trang với các mục phụ sẽ xuất-hiện. Hãy chọn các mục phụ (trong vườn hoa bưởi, trong vườn hoa phượng,…) trên trang này.

 Nếu còn thấy khó-khăn, bấm  phải 2 lần (double right click) vào Mục Văn Học rồi chọn các mục phụ trong thơ, truyện hay bút ký,...

Hỏi: Máy của tôi bén nhậy quá, từ các mục Giáo Dục, Văn Học, Nghệ Thuật, tôi khó đi xuống các mục phụ như thơ, truyện, nhạc ...

Trả lời: Vấn-đề này tương-tự như trong các câu hỏi trước. Chuyển con trỏ (cursor) tới  mục muốn vào (Giáo-Dục, Văn-Học, Nghệ-Thuật ...)  rồi bấm phải 2 lần (double right click), một trang với các mục phụ sẽ xuất-hiện. Hãy chọn các mục phụ từ đây

 Hỏi: Ở đâu có điều lệ gửi bài?

Trả lời: Phía cuối Cổng Làng Huệ (Cuối Trang Nhà - Home Page) có ghi Điều-Lệ gửi bài.

Hỏi: Cho biết địa-chỉ điện thư để gửi bài

Trả lời: Chọn mục muốn gửi bài như Văn Học, Nghệ-Thuật, Khảo-Cứu ...; tại đây có địa-chỉ điện-thư và tên người phụ-trách để gửi bài.  Xin dùng unicode.

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine