"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

CD Chút Tình 

 thutin18vuha

CD nhạc CHÚT TÌNH là tác-phẩm đóng góp bởi 10 nhạc sĩ: Minh Sơn, Nguyễn Công Hùng, Đỗ Bình, Nguyễn Quyết Thắng, Ngô Càn Chiếu, Vũ Hạ, Đình Đại, Thi Hạnh, Jazzy Dạ Lam và Đinh Dũng cùng các ca sĩ Hoài Phương, Thu Hà, Duy Linh, Jazzy Dạ Lam, Nguyên Khang, Tuyết Mai, Xuân Phú, Nhã Quỳnh, Đình Đại

Cội Nguồn-tranh@orange.fr phát-hành

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 29.3% United States of America
Japan 3.0% Japan
Canada 2.3% Canada
Germany 2.1% Germany
France 1.6% France

Total:

38

Countries