"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Dòng Thơ 50 Năm
Lưu Nguyễn Đạt

                  

 thutin18lnd1  thutin18lnd2


 622 trang, bìa mầu cứng, in tại Đài- Loan
Ấn phí 30 Mỹ Kim(bưu phí $5 tại Hoa Kỳ, $10 ngoài Hoa Kỳ)
liên lạc drluunguyendat2@gmail.com
đt (703-395-7062 (mobile))

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 29.3% United States of America
Japan 3.0% Japan
Canada 2.3% Canada
Germany 2.1% Germany
France 1.6% France

Total:

38

Countries