HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiBỏ Nhau --- Chuyện Trên Đồi Mai

Bỏ Nhau --- Chuyện Trên Đồi Mai


Bỏ Nhau

Nàng quyết định chia tay với chàng. Nàng làm việc suốt ngày để khỏi suy nghĩ về chàng. Nàng ăn vặt liên miên để khỏi nhớ chàng. Nàng giao tiếp nhiều người để lãng quên chàng. Nhưng đêm khuya, không còn việc để làm, không còn gì để ăn, không còn ai để bấu víu. Hình bóng chàng lại hiện lên với nụ cười tinh quái :" Làm sao mà bỏ được nhau ".


Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine