HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiNgười Kì Cục --- Chuyện Trên Đồi Mai

Người Kì Cục --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Người Kì Cục

Nàng chẳng giống ai .Thích đem niềm vui cho người khác để đổi lấy nỗi buồn cho mình Thích lừa thiên hạ lọt xuống hố và đứng trên bờ khóc ngon lành . Thích trèo lên đỉnh núi cao rồi tự rơi theo phương thẳng đứng. Ừ kì cục như vậy đó mà thương chàng rất thật thì sao?


Nguyễn Quốc Tuyên
   

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine