HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiLàm Thơ --- Chuyện Trên Đồi Mai

Làm Thơ --- Chuyện Trên Đồi Mai


Làm Thơ


Chàng dốt Văn tàn bạo, khi yêu nàng mới tập tểnh làm thơ, cả mùa xuân làm mỗi một câu thơ, suốt mùa hè mới làm thêm một câu thơ, trọn mùa thu làm thêm một câu thơ nữa, đến mùa đông thì bài thơ hoàn thành. Từ đây , chàng làm thơ liên miên bởi nàng đã quyết tâm dứt áo

 

Nguyễn Quốc Tuyên
.

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine