HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiQuê Và Tỉnh --- Chuyện Trên Đồi Mai

Quê Và Tỉnh --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Quê Và Tỉnh

Bà ngoại từ quê lên tỉnh giử cháu. Bà tập ăn quà vặt và online như dân thành thị. Con gái kể công:
- Má sướng chưa ? ở đây muốn ăn gì có nấy , khỏi phải hì hục vào bếp.
Bạn bè trằm trồ:
-Bà ngoại bửa ni văn minh gớm ! Lướt net mút mùa.
Lòng bà vẫn nhớ quê da diết .


Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine