HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiHắt-Hiu -- Chuyện Trên Đồi Mai

Hắt-Hiu -- Chuyện Trên Đồi Mai


Hắt Hiu


Chị rời quê theo chồng. Được một năm , nghe tin mẹ mất. Xứ lạ, đường xa, dành dụm chút tiền gởi về làm đám. Dần dần , chị có việc làm khấm khá, nhưng nhu cầu quê nhà ngày càng tăng, việc làng, việc họ, việc nhà. Có người bạn bão lãnh mẹ qua chơi, đi đó đi đây. Nhớ mẹ, chị ngậm ngùi :
- Số mẹ mình thật khổ.
Nhưng mà số chị cũng đâu sướng. Gần 20 năm rồi chưa một lần về quê, thăm mộ mẹ.

Nguyễn Quốc Tuyên

  

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine