HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiSinh-Nhật --- Chuyện Trên Đồi Mai

Sinh-Nhật --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Sinh Nhật 


Thuở mới quen nhau, bắt đầu ngày sinh nhật nàng nhận lời chúc đầu tiên của chàng
. Buổi tối, chàng chúc mừng một lần nữa cùng với vài bài hát, nàng vui sướng đón nhận bằng tất cả trái tim mình. Khi không còn thân nhau, bắt đầu ngày sinh nhật, nàng tự chúc mừng, và khi ngày kết thúc nàng dặn mình hãy ngủ ngon.Bên ngọn nến leo lét, cái cell phone nằm im, bất động, điều kì diệu không còn xảy ra....

Nguyễn Quốc Tuyên


Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine