HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiCuốn Sách --- Chuyên Trên Đồi Mai

Cuốn Sách --- Chuyên Trên Đồi Mai

Cuốn Sách

Giữa hai người luôn có một cuốn sách. Khi họ nhìn nhau, cuốn sách mở ra, che chắn tầm nhìn của họ. Khi họ muốn nói lời yêu thương, cuốn sách gấp lại, hù dọa bằng một lưỡi gươm sắc bén. Khi họ không còn thân nhau nữa, cuốn sách biến mất, họ nhìn rõ nhau rất đỗi lạnh lùng.


Nguyễn Quốc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine