HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiXa Xôi --- Chuyện Trên Đồi Mai

Xa Xôi --- Chuyện Trên Đồi Mai

 

Xa Xôi

 

Ở một nơi nào đó trên trái đất nầy, có một người quý nàng và luôn nghĩ tốt về nàng.
Ở một nơi nào đó trên trái đất nầy, có một người ghét chàng và luôn nghĩ xấu về chàng.
Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ ấm lòng.
Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ lãng quên đời.

Nguyễn Quốc Tuyên

 

 

  

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine