HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiGiọt Buồn --- Chuyện Trên Đồi Mai

Giọt Buồn --- Chuyện Trên Đồi Mai

  

Giọt Buồn

 

Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đi quanh thành phố lạ, tình cảm đơm hoa trong tâm hồn họ,  khó khăn lắm, chàng mới chấm dứt được cơn mơ :"Tôi lập gia đình quá sớm". Mấy chục năm sau, hai người gặp  nhau trong quán nhỏ, họ nhìn những giọt cà phê như giọt buồn của của cuộc tình, câu nói ngày xưa vẫn còn đâu đó.


Nguyễn Quốc TuyênShare

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine