HomeVăn-HọcChuyện Trên Đồi MaiCòn Yêu --- Chuyện Trên Đồi Mai

Còn Yêu --- Chuyện Trên Đồi Mai

Còn Yêu

Tưởng rằng hình bóng đó đã ngủ yên trong kí ức.
Tưởng rằng quá khứ đã quên để bắt đầu với hiện tại .
Chỉ cần mái chèo khuya nhẹ là mặt hồ thương yêu  sóng sánh cho đêm về
thao thức mãi khôn nguôi.
Làm sao quên.
Đâu dễ gì quên.

Nguyễn Quôc Tuyên

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine