"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesTiểu Luận Song Ngữ --- Bilingual EssaysQuê-Hương Nhân-Loại và Trách-Nhiệm Tuổi Trẻ (Saint-Exupery et La Jeunesse) --- Tiểu-Luận Song Ngữ

Quê-Hương Nhân-Loại và Trách-Nhiệm Tuổi Trẻ (Saint-Exupery et La Jeunesse) --- Tiểu-Luận Song Ngữ

 

Quê Hương Nhân Loại

 và Trách Nhiệm Tuổi Trẻ

(Saint-Exupery et La Jeunesse)


 16bhvhien --- qh1

“I think of a new generation of Vietnamese -- so many of you, so many of the young people who are here -- who are ready to make your mark on the world.  And I want to say to all the young people listening:  Your talent, your drive, your dreams -- in those things, Vietnam has everything it needs to thrive.  Your destiny is in your hands.  This is your moment.”

“Tôi đang nghĩ đến một thế hệ người Việt mới--  biết bao nhiêu người trong các bạn, bao nhiêu người trong số người trẻ có mặt ở đây hôm nay-- những người sẳn sàng để lại dấu vết của mình trên thế giới này. Và tôi muốn nói với tất cả những người trẻ đang lắng nghe: Tài năng các bạn, chí hướng của các bạn, giấc mơ của các bạn-- những điều đó, Việt Nam có đủ mỗi thứ cần thiết để thịnh vượng. Vận mệnh của các bạn nằm trong tay các bạn. Đây là giây phút của các bạn.”

President Barack Obama

Nhân dịp Obama đọc diễn văn trước giới trẻ Việt Nam ở Sài gòn và Hà Nội, nhớ lại vài câu của  Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), văn sĩ người Pháp, tác giả của cuốn "Cậu Hoàng Bé" (Le Petit Prince) và "Quê hương của Nhân loại” (Terre des Hommes), từng viết cho giới trẻ thế kỷ 20, và theo tôi nghĩ vẫn còn có thể rung động người trẻ hôm nay, ở Việt Nam hay ở hải ngoại.:

1) Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.

( Terre des Hommes)

Yêu, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.

2) Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve.

Hãy làm cho giấc mơ nuốt hết cuộc đời bạn, để cho cuộc đời đừng nuốt hết giấc mơ của bạn.

3) Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. (Le Petit Prince)

Đây là bí mật của tôi. Giản dị lắm: người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim. Mắt không nhìn thấy những gì quan trọng nhất.

4) La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Comme le typhus. (Terre des hommes, chap. 10)

Chiến tranh không phải là một cuộc phiêu lưu. Chiến tranh là một căn bịnh. Giống như bịnh dịch typhus.

5) La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier.

Chân lý của ngày mai được nuôi dưỡng bằng  sai lầm hôm qua.

6) Si tu veux comprendre le mot de bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but.

Nếu bạn muốn hiểu từ hạnh phúc, cần phải xem hạnh phúc như là một phần thưởng chứ không phải là mục đích.

7) Vivre, c'est naître lentement. Il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes faites!

Sống, là được sinh ra [tạo nên] từ từ. Nếu đi mượn linh hồn làm sẳn để mang vào thì hơi quá dễ dàng! 

8) Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions suivent.

Trong cuộc sống, các giải pháp  không tự nhiên mà có. Có những động lực tiến hành: chúng ta phải tạo nên những lực đó, và các giải pháp theo sau.

9)Vous êtes belles mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. (Le Petit Prince)

"Các nàng đẹp nhưng các nàng trống rỗng, Cậu [Hoàng Bé] nói thêm với các bông hồng. Người ta không thể chết cho các nàng được. Chắc chắn rồi, cái bông hồng của riêng tôi, kẻ qua đường sẽ nghĩ rằng nó giống các nàng. Nhưng chỉ một mình nó thôi, nó còn quan trọng hơn tất cả các nàng, bởi vì nó là bông hoa mà tôi từng tưới nước. Bởi vì chính nó là cái hoa tôi dựng bình phong để che gió. Bởi vì chính nó mà tôi phải giết các con sâu róm (trừ ba con để chúng nó thành bướm). Bởi vì nó là kẻ tôi từng nghe than vãn, khoe khoang, và đôi khi lặng câm. Bởi vì nó là bông hồng của tôi.

10) Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. ( Terre des hommes)

Làm người, nói cho thật đúng, có nghĩa là có trách nhiệm. Đó là biết xấu hỗ khi đứng trước một cảnh khốn khổ có vẻ như không tuỳ thuộc mình. Là hãnh diện về một chiến thắng mà bạn bè mình đoạt được. Là cảm thấy, lúc mình đặt viên đá của mình, rằng mình góp phần xây dựng thế giới.

Hồ Văn Hiền

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine