HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi TrăngThơ Rất Ngắn Trầu CauVị Thầy Tiêu-Biểu --- Thơ Rất Ngắn Trầu Cau

Vị Thầy Tiêu-Biểu --- Thơ Rất Ngắn Trầu Cau

 

 

 

 Vị Thầy Tiêu Biểu  

 

Thiền sư mắt sâu

Cả đời mẫu mực

Thân tâm tỉnh thức 

Nhập thể bất ly! 

 

Bạch Xuân Phẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine