Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Muộn Màng --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Thị Tiết
42 Nằm Nghe Sóng Vỗ --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
43 Nợ Nước --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
44 Nụ Cười --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
45 Ngậm Ngùi --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
46 Quét Chùa --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
47 Quê Tôi --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Sông Song
48 Rừng Mơ --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
49 Sang Mùa ---Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
50 Sông Trăng --- Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du

Trang 5 / 9

Who's Online

Hiện có:
209 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine