"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Cõi An-Bình


    Cõi An-Bình

Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,
Câu ngọt-ngào xót lại tự xa-xưa.
Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,
Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa.

Đời trống rỗng soi qua từng ánh điện,
Chân đi lên nhưng tim bước giật lùi.
Lòng hóa đá không ai còn biết thẹn,
Anh âm-thầm mộng-mị với trăng soi.

Người vẫn đẹp kiêu-sa tà áo phủ.
Đời văn-minh son-phấn mãi tươi-cười.
Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,
Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.

Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;
Suối mơ người trở lại chẩy miên-man.
Anh ở đó, một lần em đã biết,
Trong tim yêu, thương-nhớ đến vô-vàn.

Cuối chân mây, linh-hồn anh lúa chin.
Chuông lênh-đênh đọng lại giữa lưng đèo.
Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.
Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine