"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Giọt Lệ Trưng Vương --- Đường Chúng Ta Đi

Giọt Lệ Trưng Vương

Mặc áo nhung vàng thay áo tang,
Em cùng quân quyết tiến lên đàng,
Đuổi lũ tham-tàn ra ải bắc,
Một dải giang-san lừng tiếng vang.

Cờ chiến tung bay thay cờ tang,
Trên đầu voi tuốt kiếm lên đàng.
Rực-rỡ xiêm ngoài trong áo trắng,
Đuổi lũ gian-tham về bắc quan.

Lạnh-lùng băng-giá ngai vàng,
Lệ thương đẫm gối mơ màng.
Chẳng thiết cao sang,
Quyết giữ thân vàng,
Mốt mai giặc đến lên đàng đấu-tranh.

Mặc áo tang trong phòng loan,
Ơ-hờ năm ngón gãy cung đàn
Ôi tiếng lệ cầm rơi trong đêm vắng.
Lạnh buốt tâm can... Ngày mới sang

Dã-Tràng Biển Đông

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine