"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Theo Chim Về Núi

  

Theo Chim Về Núi

Ta hoang-mang trong đêm dài u-tối,
Kiếm cội-nguồn giữa rừng sách xa-xưa,
Chợt thương thiên-hạ đua nhau tìm áo mới,
Cỏ nội hoa đồng ta nằm hát say-sưa.

Một sáng mùa xuân hoa vàng trên đỉnh núi,
Chim gọi ta về tấu khúc hoan-ca.
Rộn-rã theo chim đốt trăm ngàn trang sách
Cản lối ta về cùng với mẹ cha.

Ta đã yêu tiếng cồng trong sương sớm,
Tiếng sáo, tiếng bầu, tiếng hát, tiếng ngâm,
Tiếng trống đồng xưa ru hồn vừa lớn,
Tiếng mẹ hiền-từ, tiếng bố hiên-ngang.

Ta đã thấy tim em là bóng mẹ:
Chẳng thiết đời mình chỉ biết chồng con.
Ta đã gặp anh-hùng trong bốn bể:
Dâng cả đời mình còn thác với non-sông.

Trên cánh đồng xanh chim về từ thiên cổ,
Miệng trổ hoa cười trong gian-khổ nguy-nan.
Gió núi vẳng đưa tiếng chuông chiều đổ,
Vỗ giấc an-lành ta ngủ miên-man.

Dã-Tràng Biển Đông

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine