"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Vẽ Quê-Hương Trong Chiều Lưu-Lạc

Vẽ Quê-Hương Trong Chiều Lưu-Lạc

(Thơ họa – 16 chữ)

Nợ Nước

Tráng-sĩ cụt tay,
Trong chiều lửa dậy;
Cầm thanh kiếm gẫy,
Tóc dựng lên đường.

Chung-Thủy

Mẹ ngóng trông Cha,
Ôm con hóa đá;
Như lời kinh lạ,
Vang-vọng trăm năm.

Liên-Tưởng

Người đạo-sĩ già
Ngồi bên cổ-mộ;
Hoa vàng nở rộ.
Nhớ cội mai xưa.

Sang Mùa

Em tóc thanh-xuân,
Lên non hái lộc;
Tay vòng bạch-ngọc.
Áo lụa tơ trăng.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ họa = dùng thơ tạo hình ảnh như bức vẽ
Thư-họa = dùng họa vẽ chữ trong thơ thành bức tranh

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine