"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Riêng Với Mẹ

 

Riêng Với Mẹ

 

Một đôi khi ta thấy mình con trẻ

muốn khóc-oà như đứa trẻ lên ba

vòi-vĩnh mẹ ghé mua cho đồng bánh

tấm-tức ăn mà nước mắt chan-hòa.

 

Bánh đơn-sơ chỉ gói bằng bột-nếp

nhưng tình-thương như hoa-trái đơm-bông.

Ta ăn mãi không hết tình của mẹ

Sắn, khoai này là tình-nghĩa quê-hương.

 

Bánh gói bằng những ô-vuông lá chuối

bằng hy-sinh, bằng nhường-nhịn bao-la

bao năm-tháng ấp-ủ con khôn-lớn

giờ nhớ lại, lòng vẫn thấy xót-xa.

 

Con lớn lên trong tiếng bom rung-chuyển

tiếng mìn claymore, tiếng súng ù-tai

bao đứa trẻ đã lớn lên như vậy

đấy là trò-chơi chém-giết. Tại ai???

 

Con lớn lên cùng quê-hương tăm-tối

sau bao năm bị đầy-đọa lầm-than

cố nhoài-mình từ bao đêm trăn-trở

dù kiệt-cùng xương-máu chẳng than-van.

 

Hà-Việt-Hùng

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine