"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Lục Bát Chị Tôi

 

Lục Bát Chị Tôi

1.

Đời chị liền với gánh sen.

Chợ xa buổi sớm, chợ quen buổi chiều.

Năm qua tháng lại, bấy nhiêu!

Ngóng hoài chẳng thấy cái điều chị mong...

Người mua lần lượt sang sông.

Chỉ còn người bán đứng trông... một người.

Sáng nay hoa vẫn còn tươi

Cuối ngày cánh rũ chị cười... rưng rưng?

 2.

Đời chị là gánh mồng tơi.

Chợ chiều ẩm ế, chợ mơi thãi thừa.

Thẩn thơ về đứng trước chùa

Chợ tan người vắng, ai mua duyên mình?

Bao năm chị đứng lặng thinh

Trái trời trở gió một mình chị đau.

Chị giờ như một mớ rau.

Mưa nhàu nắng héo... kiếp sau còn chờ.

 

Chờ ai. Chờ đến bao giờ...?

Duy Phạm

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine