"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi Trăm HoaTrong Vườn Hoa BưởiNói Với Mùa Ho --- Trong Vườn Hoa Bưởi

Nói Với Mùa Ho --- Trong Vườn Hoa Bưởi

 

Nói Với Mùa Ho

Gởi Bồ Câu Trắng

 

Là nói vói cơn ho sù sụ

Nỗi chi tàn nhẫn dữ vậy trời

Hiền thê ta ho đã đời rồi

Nay bắt ho thêm làm sao thấu

 

Năm rồi ho đã đời ba bận

Nay ho tứ bận tới ngật ngầy

Nhứt quá tam mà xưa nay vậy

Lý đâu phá lệ bắt luông tuồng

 

Lệ trời phép đất chi cho uổng

Bộ khiến ho là cứ ho tràn

Ngó đất ngó trời mà phát ngán

Ngó hiền thê ho muốn hò theo

 

Vốn không nói vô lời trả treo

Chỉ khứng nói ra lời công đạo

Ai đời vừa mới ho bát nháo

Lại tiếp cơn ho tới bát nhào

 

Ta ngồi đây trời cao đất thấp

Hiền thê ho phát loạn như vầy

Đất rủ rê trời đi đâu vậy

Để cho thời tiết lộng hành hung

 

Hiền thê tạm ho ngồi ho đứng

Ta ra hái lá thuốc vườn nhà

Vô nấu nồi xông hơi giải hạn

Ho hen cảm cúm ắt quy hàng...

 

Hiên Trăng 23/01/2018

Trần Huy Sao 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine