"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Ánh Trăng

 

Ánh Trăng

 

 

Ðêm nay có ánh trăng vàng,

Rắc gieo ánh bạc mơ màng thế gian.

Nhớ quê ta bước lang thang,

Nhớ dòng sông bạc nhớ đàn dưới trăng.

Tóc em những sợi lăn tăn,

Gió lùa qua bãi dâu tằm nửa đêm.

Dập dìu đàn hát bên thềm,

Quê hương trăng sáng êm đềm biết bao.

Lắng nghe chừng tiếng lao xao,

Tưởng như em đến đêm nào dưới trăng

Nay ta xa mặt cách lòng,

Em nơi phương đó có trông ta về.

Ở đây rượu thịt ê hề,

Ðâu bằng dưa muối ở quê hương mình.

Em ơi còn có nhớ tình,

Ðợi anh chút nữa, anh tìm về thăm.

Quê ta có ánh trăng thanh,

Có tình yêu mến, yên lành biết bao.

Nửa đêm nghe tiếng lao xao,

Chạnh lòng lại nhớ năm nào dưới trăng.

 

Ái Hoa

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine